ขอแนะนำการใช้สมุนไพร

                                                                     ขอแนะนำการใช้สมุนไพร

555

การใช้สมุนไพรให้ถูกส่วน ส่วนต่างๆของพืชมีฤทธิ์ต่างกัน ดังนั้นการใช้สมุนไพรควรเลือกใช้ส่วนของพืชให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้เมื่อเริ่มใช้ยาสมุนไพรควรสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นควรหยุดใช้ยา และรีบปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันการใช้สมุนไพรเช๋น  ขมิ้นชัน แต่ละชนิดรักษาโรคนั้นมีวิธีใช้แตกต่างกันไป

การใช้ยาสมุนไพรไม่ควรดัดแปลงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้การใช้สมุนไพรควรใช้ในขนาดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ไม่ควรใช้ยาเข้มข้นเกินไป