PlayerUnknown’s Battlegrounds

มกราคม 25, 2018 new066 0

PlayerUnknown’s Battlegrounds กระแสเกมแนว Battle Royale กำลังมาแรง เราไม่อยากให้พลาดเกม PlayerUnknown’s Battlegrounds เลย เพราะแม้จะเป็นเกมท อ่านต่อ

cabel online

Cabal online

มกราคม 11, 2018 new066 0

Cabal online เรื่องราวของเกม เมื่อนานมาแล้ว กลุ่มพลังที่เรียกว่า Cabal ใช้พลังของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลง Nevareth ให้เป็นโลกที่แสนโหดร้าย ทุก อ่านต่อ